About APBC

Wat is ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is een samenwerkingsplatform binnen de provincie Antwerpen dat de meerwaarde van de creatieve industrie wil uitdragen.


ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. wil kruisbestuivingen tussen de creatieve sector en andere sectoren concretiseren, Antwerpse ondernemers motiveren om te innoveren en creatieve ondernemers helpen groeien.

Het platform is een open huis waar designers, bedrijven, onderwijs en overheid samen aan de tafel schuiven. Bij ons kan je kennis delen of opdoen, projecten lanceren en anderen uitdagen of inspireren.

Onze deuren staan 24/7 open. Maak er zeker gebruik van.

 

Voor wie is ANTWERP. POWERED BY CREATIVES?

ANTWERP POWERED BY CREATIVES richt zich op creatieve ondernemers uit de provincie Antwerpen met bijzondere aandacht voor

 • Productontwikkeling;

 • Service design;

 • Grafische vormgeving;

 • Fotografie;

 • Multimedia design;

 • Game design;

 • Interieurvormgeving;

 • Branding;

 • Juweelontwerp.

Natuurlijk is iedereen die kan bijdragen aan de uitstraling, impact, of groei van de creatieve sector welkom.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. helpt je een netwerk uitbouwen dat de grenzen van je eigen sector overstijgt. Het platform brengt je in contact met andere creatives en stimuleert kruisbestuivingen. Het stelt broodnodige vragen en zet creatieve realisaties in de schijnwerpers. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. wil jou als individuele ondernemer én de creatieve sector in z’n geheel versterken.

 

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Facebookgroep

De Facebookgroep is het interactieplatform voor creatieve ondernemers uit de provincie Antwerpen. Hier kan je terecht met al je vragen, ideeën, ervaringen en activiteiten. 

Je actief engageren in deze groep zorgt ervoor dat je vraag of verhaal wordt gedeeld in een community van gelijkgezinde ondernemers. Jouw ervaringen kunnen een andere ondernemer misschien helpen groeien. En omgekeerd. Collegialiteit maakt ons als sector sterker dan concurrentie.

 

Wat doet ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. offline?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is géén puur digitaal verhaal. Persoonlijk contact is zeker zo belangrijk voor een sterke designsector. ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. zorgt voor contactmomenten door thema’s uit de community te vertalen naar offline evenementen.

Zo organiseren we regelmatig APBCoffees rond bepaalde thema's, leiden we ontwerpers op tot topsprekers met de Sprekersacademie, zetten we Antwerps talent in de spotlight met de Award Winning Designers en ondersteunen we net-afgestudeerde designers via Buzzkruit.

 

Wie zijn de partners achter ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is een samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, de Winkelhaak, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool.

Al deze partijen sloegen de handen in elkaar voor een platform dat mensen en middelen samenbrengt en de Antwerpse creatieve sector & daarbuiten optimale groeikansen biedt.

Maar de belangrijkste mensen achter ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., dat zijn jullie. Wil je mee de kracht van de Antwerpse ontwerpsector uitdragen? Registreer je dan via onze facebookpagina of schrijf je in voor de nieuwsbrief.


CONNECTING THE DOTS.

Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. draagt de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking uit en brengt KMO's uit eerder traditionele industrieën in contact met ondernemers uit de creatieve sectoren.

 

We werken laagdrempelig, actie- en resultaatgericht en leggen de focus op:

 • Creëren van een bewustmaking omtrent de toegevoegde waarde van de competenties en expertise van creatieve en culturele ondernemers voor KMO's en hun transitie naar innovatieve bedrijfsmodellen.

 • Het samenbrengen en matchmaken van ondernemers uit traditionele sectoren en ondernemers uit de culturele en creatieve sectoren met als doel duurzame contacten te bewerkstelligen.

 • Het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van concrete kruisbestuivingstrajecten tussen KMO-bedrijfsleiders en creatievelingen.

De acties van dit project vinden plaats in de provincie Antwerpen, mits nauw overleg en in bovenlokale afstemming met de andere actoren in het Vlaamse werkveld, zoals het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Flanders DC.

De werking op Vlaams niveau wordt doorgetrokken in de eigen regio en waar mogelijk is er maximale afstemming en samenwerking met de andere Vlaamse regio's.

Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. stimuleert cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren in de provincie Antwerpen, om innovatie te stimuleren. Hiertoe worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het designplatform voor de provincie Antwerpen werkt voor dit project samen met Stad Mechelen, Stad Turnhout en SPK en ontvangt hiervoor 520.654,44 euro subsidies van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).