CONNECT THE DOTS... ONDERNEMERS DIE CO-CREËREN, INNOVEREN!

Ondernemers, opgelet! Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. loopt na twee jaar op zijn einde. We sluiten in stijl af met een event waarbij we de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking tussen KMO's uit eerder traditionele industrieën en ondernemers uit de creatieve sectoren nog eens extra in de verf zetten.

 

WORKSHOPS

Actieve participatie en kruisbestuiving staan centraal op deze dag, maak je borst al maar nat.  Tijdens het namiddagprogramma heb je de keuze uit 3 gratis workshops vanaf 15u30.  Schrijf tijdig in!

1. Videobewerking op de smartphone
In deze workshop, gericht aan creatieven, leer je video testimonials maken met je smartphone. Neem zelf beelden en monteer deze tot een kort filmpje. Aan de hand van een app, bekom je snel een mooi resultaat. Na de workshop heb je effectief een filmpje in handen.  Benodigdheden: Smartphone met een standaard camera en de app 'Quick' (gratis). Voor de iPhone gebruikers vragen we nog even om 'Hyperlapse' te installeren. Deze workshop wordt verzorgd door Catena Company

Schrijf je in via BLENDERS.

 

2.  Workshop "de wereld draait door"
Stel: je wordt morgen wakker en plotseling lijkt de wereld door te draaien. Niets is nog zoals gisteren. Op de werkvloer tref je ’s ochtends een robot als collega en in de raad van bestuur zetelt plots een algoritme. Klanten vanaf de andere kant van de wereld vragen je niet langer om een product op te sturen, maar een recept om het in hun buurtcentrum te produceren. Je medewerkers zijn niet langer geheel de jouwe, maar hoppen als wereldburgers van land naar land, van job naar job. Jouw bedrijf is een tussenstation in de cirkel van materiaalstromen: alles wat eruit gaat, komt er uiteindelijk weer in… Hoe gek wordt jouw eigen realiteit mogelijk straks? Welk prikkelend beeld zet jou en jouw medewerkers en klanten aan het denken om vandaag reeds het debat over de toekomst aan te gaan?

Laat je in deze workshop onderdompelen in een aantal wicked toekomstscenario’s. Plaats jouw product/proces/organisatie/relaties in deze maalstroom en verken wat dit voor jou betekent.

Je leert de kracht van verbeelding kennen ter inspiratie van ideevorming en ontwerp, maar evengoed ter stimulering van het broodnodig debat "Hoe te anticiperen op de uitdagingen van morgen.  Deze workshop wordt verzorgd door Pantopicon.

Schrijf je in via BLENDERS.

 

3.  Betrek als bedrijf eens een externe creatieve expert bij jouw uitdaging
Extra info: plaatsen zijn beperkt tot 7 KMO's (laatste plekjes) en 14 creatieven (volzet)!

Hieronder een extra woordje uitleg: 

Een frisse kijk op een probleem levert vaak een verrassende oplossing! Deze pijnpunten juist aanvoelen en verwoorden in concrete opportuniteiten is een essentiële stap die vaak vergeten wordt, maar je wel helpt de opportuniteiten scherp te stellen. Met deze workshop heb je de kans het uit te proberen zonder potten te breken.

Wat?

7 bedrijven krijgen de kans om op een laagdrempelige manier te proeven van de meerwaarde van co-creatie. Een uitgebreid panel van creatieve experts wordt uitgenodigd om hun kijk te geven op de concrete uitdagingen van deze ondernemingen. We schakelen hierbij de hulp in van innovatieontwikkelaar Katja Craeghs van Greenpoint, die de workshop zal faciliteren.

Hoe?

• De uitdaging van de KMO wordt op voorhand scherp gesteld met Katja.
• Als bedrijfsleider word je gecoacht naar een korte pitch die de creatievelingen moet aanzetten zich te willen buigen over jouw pijnpunten.
• Tijdens de workshop wordt een koppeling gemaakt met die creatievelingen die het meest aansluiten bij het bedrijfsprofiel van de KMO’s.

Voorwaarden voor deelname KMO

• Concrete innovatie-uitdaging hebben op strategisch niveau.
• Overtuigd zijn van het belang van innovatie.
• Een open blik hebben.
• Deelnemer is zaakvoerder of heeft effectieve beslissingsbevoegdheid.
• Intentie om na de workshop ook effectief een duurzame samenwerking aan te gaan met een creatief expert.

Schrijf je in via BLENDERS.

Voorwaarden voor deelname creatieve expert

• Deelnemer is gespecialiseerd in 'Design thinking'!
• Intentie om na de workshop ook effectief een duurzame samenwerking aan te gaan met een KMO.

Schrijf je in via BLENDERS.

Belangrijk om weten

• De effectieve matchmaking valt buiten het opzet van de workshop! Het is aan de KMO om na afloop zelf te bepalen met wie hij al dan niet een project wil lanceren.
* Deelname aan de workshop is gratis. Gezien het beperkt aantal deelnemers zijn we genoodzaakt om bij afwezigheid van een KMO een no-show fee aan te rekenen van € 70.

Avondprogramma

Vanaf 18u00 kan je naadloos aansluiten bij het avondprogramma, waar Simon Heylen & Joeri Dehouwer ons een inkijk gunnen in de manier waarop Cartamundi brainstormsessies met externe klanten organiseert. Hierbij wordt het Sprint-principe toegepast: een gestructureerde 5-daagse brainstormsessie met een werkend prototype als eindresultaat.

Creatief expert Wim Wouters werd betrokken bij 'de digitale toekomst van de haven' en doet prime-time zijn verhaal uit de doeken. 

Uiteraard zullen een hapje en een drankje niet ontbreken en voorzien we enkele belevenissen tijdens het netwerkmoment.

Programma

15u30 
Workshop 1 - Videobewerking op de smartphone
Workshop 2 - Een intro in 'Design thinking'
Workshop 3 - Matchmaking KMO + creatief expert

18u00 
Avondprogramma met lekker buffet

19u00
Verwelkoming

19u15
Plenair gedeelte met keynotes Simon Heylen + Joeri Dehouwer en Wim Wouters

20u30
Netwerkmoment met belevenissen