Tweejarig project stimuleert innovatie tussen creatieve en reguliere sectoren

Het designplatform ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC) wil de komende maanden ook kmo’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken. Inmiddels staat APBC in de creatieve sector gekend als een platform dat nieuwe interacties tussen ondernemers mogelijk maakt, kennisdeling en groei stimuleert en de meerwaarde van design uitdraagt.

Via cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren wil het regionaal platform voor ontwerpers en creatieve ondernemers in de provincie Antwerpen innovatie stimuleren.

Co-creatie of samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren

In 2014 bundelden Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, Designcenter de Winkelhaak, UAntwerpen, Antwerp Management School en Sint Lucas (KDG) hun krachten in ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC), een regionaal platform voor ontwerpers en creatieve ondernemers.

Met de start van het Europees project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting the Dots. willen de partners nu ook kmo’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken.

Door deze kmo’s te koppelen aan het bestaande netwerk van creatieve ondernemers, wordt er gestreefd naar nieuwe bedrijfsmodellen en innovatie. Hiervoor wordt samengewerkt met Stad Mechelen, Stad Turnhout en Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK).

Vlaamse kmo’s moeten onvermijdelijk innoveren om hun positie binnen het competitieve economische landschap te bewaren. Co-creatie of samenwerken met bedrijven uit andere sectoren is één van de mogelijkheden om tot vernieuwing te komen”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Innovatie.

De creatieve sector in het bijzonder kan een belangrijke rol spelen in de transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen bij kmo’s. Creatieve ondernemers hanteren immers specifieke methodologieën, die het innovatiepotentieel van een onderneming belichten”, vult Antwerps Schepen voor Economie Caroline Bastiaens aan.

Bewustmaking, netwerking en matchmaking

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting the Dots. wil de meerwaarde van cross-sectorale samenwerkingen aantonen en concrete samenwerkingen realiseren door het match-maken tussen kmo’s uit eerder traditionele industrieën met ondernemers uit de creatieve sectoren. In de drie steden - Antwerpen, Mechelen en Turnhout - worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.

Het eerste co-creatietraject gaat in januari 2017 van start in Turnhout. Vijf kmo’s werden op basis van hun profiel en hun groeibehoefte reeds strategisch gekoppeld aan een creatieve ondernemer. In tandem doorlopen ze de komende maanden een intensief traject dat zal leiden tot een concrete innovatieopportuniteit met bijhorend plan van aanpak.

In het voorjaar van 2017 worden nog twee identieke trajecten georganiseerd in Mechelen en Antwerpen. Bedrijven met groeiambities of nood aan vernieuwende inzichten en oplossingen voor diverse vraagstukken kunnen zich nog steeds kandidaat stellen via info@apbc.be.

Over ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. is een samenwerking tussen ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., Stad Mechelen, Stad Turnhout en SPK.

Het project loopt gedurende twee jaar en ontvangt €520.654,44 euro subsidies van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is een samenwerkingsverband tussen Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, Designcenter de Winkelhaak, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool.

http://apbc.be/about