Summer School 2016: Workshops

Op 1 & 2 september worden twee inspiratiedagen georganiseerd waarbij deelnemers (& coaches) de haven van Rotterdam (01/09) en Antwerpen (02/09) bezoeken. Iedere dag wordt opgeknipt in een voor- en een namiddagdeel waarin elk een locatie in het desbetreffend havengebied wordt bezocht en één contrastbeeld aan bod komt.

‘s Ochtends is er een havenbezoek. Daarna komen gastsprekers aan bod (zie shortlists basecamp) die in zullen gaan op 1 van onderstaande twee contrastbeelden (afzonderlijk & in gesprek met elkaar en de deelnemers). Kortom: voormiddag het ene beeld, namiddag het andere. Deelnemers vergaren inspiratie, informatie en argumenten aangedragen door de gasten.

De 2 contrastbeelden behandelen elk een dimensie van de deltahaven van de toekomst die in de vorige Summerschool aan bod is gekomen en waaruit boeiende discussies voortvloeiden.

CONTRASTBEELD 1 :: MENS & TECHNOLOGIE

De deltahaven van morgen is een intelligent & gerobotiseerd ‘no-mansland’ dat vanop afstand bestuurd wordt. Ze vormt een dynamische back-office voor de slimme voertuigen, robots en infrastructuur van de stad.

vs.

De deltahaven van morgen is een complex woon-werkgebied waarin diverse stromen van mensen, kennis en goederen samenkomen. De verwevenheid op sociaal, economisch, technologisch en ruimtelijk vlak wordt gekenmerkt door de circulaire economie.

CONTRASTBEELD 2 :: RUIMTE & ORGANISATIE

De deltahaven van morgen is één groot transnationaal gebied dat - hoewel de streek nog deels tot België en deels tot Nederland behoort - een aparte transnationale status/autonomie krijgt in het Europa der regio’s.

De diverse gebiedsdelen hebben elk een welbepaalde, vaste functie en worden centraal gepland en bestuurd.

vs

 De deltahaven van morgen is georganiseerd als een - deels ‘drijvende’ - modulaire blokkendoos van flexibele relaties en infrastructuren. Op basis van hun lokale noden kunnen steden, gemeenschappen en organisaties zichzelf onderling flexibel, in real-time organiseren, tijdelijk capaciteit uitbreiden, infrastructuur verleggen, relaties herschikken etc.

Werkdagen

De eigenlijke summerschoolweek staat in het teken van de volgende opdracht: Creëer met je team een inspirerend toekomstbeeld van de deltahaven anno 2050 dat op een dynamische, verhalende wijze tastbaar maakt hoe leven en werken in het gebied er straks anders aan toe gaan dan vandaag.

Aan de start van de eigenlijke werkweek op 5/9 worden de groepjes gevormd op basis van welke dimensies, aspecten van de besproken contrastbeelden ze in willen gaan. De werkweek kent ’s ochtends en ’s avonds een aantal vaste momenten voor groeps- en plenaire discussies waarin de ontwerpcoaches de groepen van inspiratie en feedback zullen voorzien.

Gedurende de gehele week geldt een ‘no powerpoint’ richtlijn voor de deelnemers, waarin ‘maken om beter te kunnen denken’ als ontwerpprincipe centraal staat. De precieze presentatievorm voor de toekomstbeelden van de Deltahaven 2050 zal gedurende de week worden bepaald in samenspraak met de coaches, maar gekenmerkt worden als zijnde verhalend.

Toehoorders op 9/9 zullen ondergedompeld worden in de Deltahaven alsof het 9/9/2050 was.


Op hoofdlijnen ziet de week er als volgt uit:

  • 5/9: bepaling focus & scope, onderzoek + film

  • ​6/9: onderzoek & ontwerp + borrel 

  • 7/9: ontwerp + midweek presentatie

  • 8/9: finetuning & finalisering van ontwerp

  • 9/9: lunch + publieke presentatie ontwerp + drinks (avond)