Aanmelding poule creatieve bureaus Build. Create. Innovate.

Maak deel uit van de matchmakingpoule

Deze poule staat open voor alle strategische creatieve bureaus uit de provincie Antwerpen. Het begeleiden van bedrijven met hun innovatieuitdaging is de corebusiness en iets waar ze ervaring mee hebben.

Over het project

We bundelen onze expertise en krachten met Kamp C, het centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw, en ontwikkelden het project BUILD. CREATE. INNOVATE.
Dit project heeft als doelstelling om Kempense bedrijven actief in de bouwsector te sensibiliseren over de nood aan duurzame innovatie en te ondersteunen bij het versterken of behouden van hun concurrentiële positie binnen een snel veranderend en steeds internationaler economisch klimaat en dit door via cross-sectorale samenwerking met creatieve experten nieuwe vormen van ondernemerschap of intrapreneurship te stimuleren.

De scope en focus is dus uniek en anders dan onze algemene innovatietrajecten.
Voor deze trajecten voorziet Kunigi de overkoepelende trajectfacilitatie.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU

 • deelname aan de virtuele briefing
 • 24 uur samenwerking met het wederzijds gematchte bedrijf
 • deelname aan de gezamenlijke (virtuele) bijeenkomsten
 • een kwalitatief en onderbouwd innovatieproces op strategisch niveau
 • een opgeleverd resultaat waar het bedrijf na afloop van het traject concreet mee aan de slag kan
 • Aanwezigheid tijdens de plenaire momenten van het traject:
  • 1 maart 2022, 08 - 11u: Kick-off sessie
  • 5 mei 2022, 08 - 11u: Tussentijds moment
  • 15 juni 2022, avond: Slotmoment

Vul hier je gegevens in om je aan te melden:

Sorry…This form is closed to new submissions.
Image
loogbak

Dit project ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 107.489 euro. Daarnaast krijgt Kamp C van de provincie Antwerpen 23.535 euro cofinanciering.

Het Build. Create. Innovate. project heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022.