Aanmelding poule creatieve bureaus Build. Create. Innovate.

Maak deel uit van de matchmakingpoule

Deze poule staat open voor alle strategische creatieve bureaus uit de provincie Antwerpen. Het begeleiden van bedrijven met hun innovatieuitdaging is de corebusiness en iets waar ze ervaring mee hebben.

DEADLINE: vrijdag 19.03 - 17u

Over het project

We bundelen onze expertise en krachten met Kamp C, het centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw, en ontwikkelden het project BUILD. CREATE. INNOVATE.
Dit project heeft als doelstelling om Kempense bedrijven actief in de bouwsector te sensibiliseren over de nood aan duurzame innovatie en te ondersteunen bij het versterken of behouden van hun concurrentiële positie binnen een snel veranderend en steeds internationaler economisch klimaat en dit door via cross-sectorale samenwerking met creatieve experten nieuwe vormen van ondernemerschap of intrapreneurship te stimuleren.

De scope en focus is dus uniek en anders dan onze algemene innovatietrajecten.
Voor deze trajecten voorziet Antwerp Management School de overkoepelende trajectfacilitatie.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU

 • deelname aan de virtuele briefing
 • 24 uur samenwerking met het wederzijds gematchte bedrijf
 • deelname aan de gezamenlijke (virtuele) bijeenkomsten
 • een kwalitatief en onderbouwd innovatieproces op strategisch niveau
 • een opgeleverd resultaat waar het bedrijf na afloop van het traject concreet mee aan de slag kan
 • Aanwezigheid tijdens de plenaire momenten van het traject:
  • 20/04: 9u tot 12u30
  • 18/05: 9u tot 12u30
  • 17/06: 9u tot 12u30

Briefing 22.03 - 10u

Op 22.03 om 10u houden we een briefingmoment voor alle bureaus in de poule. Zo kunnen we gestroomlijnd van start gaan.

Vul hier al uw gegevens in om aan te melden:

Geef hier de specialiteit - die je wil inzetten in deze trajecten - van je bureau aan (max. 2)
Geef hier beknopt en to the point aan waarin het bedrijf gespecialiseerd is. Aan welke innovatie-uitdagingen matchen we jullie dus het best?
Uit hoeveel personen bestaat jullie team of bedrijf.
Heeft u nog vragen? Stel deze gerust.
Hierbij dien ik mijn kandidatuur in en ga ik akkoord om deel te nemen aan het project aan de hier vermelde voorwaarden.
Image
loogbak

Dit project ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 107.489 euro. Daarnaast krijgt Kamp C van de provincie Antwerpen 23.535 euro cofinanciering.

Het Build. Create. Innovate. project heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022.