Innovatie: laat je ondersteunen!

Jij innoveert, coacht of organiseert events voor ondernemers? De stad Antwerpen ondersteunt jou!  

De stad wil Antwerpse bedrijven ondersteunen in hun groei. Daarom werkte de stad 3 verschillende toelages uit, waar ondernemers en organisaties beroep op kunnen doen en projecten voor kunnen indienen. 

1. Toelage ‘Call: innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO’s’

Met deze toelage biedt de stad financiële steun aan ondernemingen die innovatieve projecten willen uitwerken met focus op groei of internationalisering. De projecten die in aanmerking komen, zijn nieuwe oplossingen die passen in de digitale, circulaire, creatieve en/of gezondheidseconomie van de stad. Het zijn innovatieve projecten die door de indiener nog ontwikkeld moeten worden en operationeel kunnen zijn binnen de zes maanden na goedkeuring van de toelage. Indienen kan vanaf 10 april tot en met 24 mei.

Lees meer over deze toelage ‘innovatie projecten’.

2. Toelage ‘ondernemerscoaching’

Met deze toelage ondersteunt de stad bedrijven of organisaties die expertise hebben in coaching voor ondernemers en hen een coachingstraject op maat willen aanbieden. Het zijn ondernemers die begeleiding geven aan ondernemers. Het aanbod moet zowel de onderneming als het ondernemerschap versterken en een oplossing bieden voor de actuele noden van de ondernemer. Indienen kan vanaf nu tot uitputting van het jaarlijkse totaalbudget.

Lees meer over deze toelage ‘ondernemerscoaching’.

3. Toelage ‘open marktplaats’

Met deze toelage wil de stad matchmaking events ondersteunen rond kapitaal, talent en business netwerking, die plaatsvinden in arrondissement Antwerpen. Deze toelage kan aangevraagd worden door bedrijven of organisaties die matchmakingevents organiseren die Antwerpse ondernemers helpen groeien. Indienen kan vanaf nu tot uitputting van het jaarlijkse totaalbudget.

Lees meer over deze toelage ‘open marktplaats’. 

4. Stad zoekt ideeën voor innovatieve digitale creatie op Groenplaats. 

Binnenkort krijgt de toegangspoort tot het historische centrum van Antwerpen een complete renovatie: de Groenplaats wordt helemaal opgeknapt. De stad Antwerpen doet een oproep naar innovatieve, digitale concepten die de opgefriste Groenplaats opwaarderen en Antwerpen sterk profileren als smart city.

Iedereen met een vooruitstrevende geest mag een concept insturen: Lees hier de voorwaarden. 

Of zelf op zoek naar een innovatiepartner? Al eens gedacht aan een creatief bureau? 

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is het verbindingsplatform dat binnen de provincie Antwerpen samenwerking tussen de creatieve industrie en andere sectoren initieert, ondernemers motiveert om te innoveren en creatieve ondernemers helpt te groeien. Wil jij indienen op bovenstaande calls maar ben je nog op zoek naar creatieve partners? Mail naar innovatie@apbc.be en we kijken samen of we jou kunnen matchen met een creatief expert of bureau uit ons netwerk.