Antwerp Design Factory

De academische makerspace als synergie

In de opleiding Productontwikkeling zien niet enkel topproducten het licht: ook grootschalige innovatieprojecten vinden hun oorsprong bij de Universiteit Antwerpen. Met de geplande verhuis naar de Paardenmarkt als katalysator zal de kersverse Antwerp Design Factory zich steviger kunnen profileren als onmisbare schakel in het innovatie-ecosysteem van de stad.

Image
Antwerp Design Factory

Antwerp Design Factory is een project dat recent ontstond in de schoot van de opleiding Productontwikkeling (PO) van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met het doel om samenwerkingsverbanden aan te gaan als innovatiehub. In het academiejaar 2022-2023 verhuist de opleiding PO naar een ruimere site op de Paardenmarkt, wat de uitgelezen kans is om een afgelijnd kader te geven aan dit ambitieuze project. Onder de noemer Antwerp Design Factory werkt het team momenteel volop aan een noodproductie van 10.000 mondmaskers per week, in het kader van de lopende coronacrisis. Dankzij de uitgebreide expertise van de opleiding PO en de aanwezige labo's van UAntwerpen, zoals het prototypinglab, heeft de Antwerp Design Factory alle moderne faciliteiten en apparatuur om als academische makerspace te functioneren. Met deze state-of-the-art hub maakt Antwerp Design Factory de synergie expliciet: locatie, expertise en faciliteiten op één plek, onder één noemer.

We brengen de koppen van ontwerpers, wetenschappers en industriepartners samen en laten zo een onderzoeksresultaat uitgroeien tot fysiek product of dienst
Prof. Alexis Jacoby, opleidingscoördinator productontwikkeling

Aftoetsen

“Antwerp Design Factory zet de opleiding productontwikkeling meer in de markt, zowel intern als extern: het team werkt nu al samen met industriële partners, maar mikt ook op de onderzoeksgroepen binnen de universiteit zelf”, vertelt docent designmethodologie en opleidingscoördinator Alexis Jacoby. “Binnen UAntwerpen ontstaat veel kennis en technologie, maar de vertaalslag naar vermarktbare oplossingen ontbreekt nog vaak.

 

Met een mooi woord omschrijven we deze stap als het ‘valorisatieproces’: het brengt onderzoeksresultaten tot een echt product of dienst. Alle aspecten van een potentieel product toetsen we hiermee af: het design, het gebruik, de haalbaarheid, het businessmodel, de marktstrategie en rendabiliteit. Daarin zit de kern van productontwikkeling en het hart van onze hub: van idee tot product, alles onder één dak.”

Multidisciplinair

“Op korte termijn willen we de lijn vanuit de opleiding PO doortrekken: uitblinken in wat we doen. Innovatie werkt dit in de hand: samenwerkingen maken ons beter en daardoor zoeken we ook steeds naar nieuwe, reële projecten binnen de context van onderzoek en industrie. Multidisciplinariteit is hier essentieel: enkel zo blijft UAntwerpen een voortrekker van innovatie. Dit realiseren we met Antwerp Design Factory: we steken de hoofden van ontwerpers samen met die van wetenschappers, ondernemers en ingenieurs. Ook voor de masterproefconcepten van de studenten is dit al relevant: ons project speelt als pre-incubator een rol om de haalbaarheid van hun innovaties af te toetsen. Veel van deze masterproeven gebeuren al in coöperaties met bedrijven: zo vormt zich een betrouwbare structuur die credibiliteit opbouwt voor onderzoeksgroepen en de industrie.”

We willen een knooppunt zijn in de creatieve scene van Antwerpen
Prof. Alexis Jacoby, opleidingscoördinator productontwikkeling

Knooppunt

De nood aan een nieuwe innovatiehub is enorm. “Er zijn tal van opportuniteiten en er is een grote vraag naar samenwerkingen. In het najaar starten we daarom infosessies rond mogelijke manieren van coöpereren op: er zitten zowel bij de grote als kleine bedrijven een hoop potentiële hoogstaande projecten.

 

Onze ambitie om een knooppunt te zijn in de creatieve scène van Antwerpen is dus zeker niet te hoog gegrepen. Net daarom staat ook stad Antwerpen achter ons project: we zullen zeker een belangrijke schakel vormen in het innovatie-ecosysteem van deze bruisende stad.”


Antwerp Design Factory is naast talrijke designbedrijven en innovatiestrategen alweer een krachtige bijdrage aan de innovatiecapaciteit van Antwerpen. Meer lezen over de uitdagende projecten van Antwerp Design Factory? De coronacrisis zit er uiteraard voor iets tussen, want momenteel zetten ze alle zeilen bij voor de wekelijkse noodproductie van wel 10.000 FPP2- en FPP3 mondmaskers, samen met industriepartners Novosanis en Voxdale. Hun andere, toekomstige projecten lees je hier binnenkort.

Image
Antwerp Design Factory
Deel dit artikel