ANTWERP. VOOR EN DOOR CREATIVES.

Een blik op de toekomst van onze creatieve sector

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is al enkele jaren het aanspreekpunt voor de creatieve sector in de regio Antwerpen. Daarnaast willen we steeds verder uitgroeien tot het verbindingsplatform dat binnen de provincie Antwerpen de samenwerking tussen de creatieve industrie en andere sectoren stimuleert. Onze bevraging in de zomer van 2021 gaf ons dan ook enkele opvallende inzichten. Ontdek de resultaten en hoe we onze sector nog beter willen ondersteunen in de toekomst.

Image
Bevraging

In de afgelopen twee jaar waren er zowel uitdagingen als opportuniteiten: bepaalde sectoren kregen meer kansen, terwijl andere net enorm benadeeld werden. Het fysiek netwerken viel stil en iedereen werd overrompeld met een opeenstapeling van negatieve en positieve signalen. Ook ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. moest een evenwicht zoeken. Blijven we doorstomen op de vertrouwde manier of zoeken we naar vernieuwende, aangepaste programma’s?

Bevraging zomer 2021

Ons team voelde dan ook sterk de nood om haar werking aan te passen aan de nieuwe realiteit. Bepaalde sectoren en businessmodellen bleken enorm kwetsbaar, maar veel creatieve professionals zagen nieuwe opportuniteiten en pasten hun werkmethodes en actiegebieden aan.

Om onze werking af te stemmen op deze nieuwe realiteit, gingen we in de tweede helft van 2021 een samenwerking aan met onderzoeksbureau BUFFL. Via een diepgaande survey zochten we naar heldere inzichten over deze drie thema’s:

 1. Welke impact had corona op het professionele leven van de creatieve community in Antwerpen?
 2. Welke uitdagingen en opportuniteiten ziet deze community voor de toekomst?
 3. Hoe kan ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. hen hierin ondersteunen? 
“Jezelf heruitvinden in een nieuwere context, zonder de kern van je skills te verloochenen: daarin lag de sleutel tot succes tijdens de coronacrisis.”
Dennis De Clerq - onderzoeksbureau BUFFL

De impact van de coronacrisis

Onze community kreeg drie maanden de tijd om de bevraging in te vullen, waarna BUFFL de antwoorden distilleerde. En wat bleek? Terwijl bijna de helft van de respondenten aangaf een negatieve impact te hebben ervaren, was daarentegen ook twintig procent positief over de gevolgen van de coronacrisis. De achterliggende reden? Via een adaptieve, flexibele houding kon de positieve groep makkelijker pivoteren tussen werkvelden en de cashflow constanter houden. De sleutel tot succes lag hem in het nemen van initiatief: jezelf heruitvinden in een nieuwere context, zonder de kern van je skills te verloochenen.

Image
Impact coronacrisis

Toch was het niet voor iedereen makkelijk om deze opportuniteiten te benutten. Er was voor veel respondenten gewoon een gebrek aan mogelijkheden en kansen om te netwerken. Hun klanten aarzelden of gingen zelf failliet. Bijgevolg werd de cashflow onregelmatig en was de positieve spirit soms ver te zoeken. Daarnaast bleek ook de work-lifebalance moeilijk in evenwicht te houden, wegens strakkere deadlines en administratieve moeilijkheden. Eén ding is zeker: de coronacrisis was en is nog steeds een overlevingsperiode voor velen, hoe creatief je er ook mee omgaat. 

“Het klinkt misschien cliché, maar een netwerk blijft van goudwaarde.”
Thijs De Ceuster - ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.

Uitdagingen voor de toekomst

Naast de inzichten over de coronacrisis, kwamen ook vijf grote aandachtspunten voor de Antwerpse creatieve sector naar boven:

 • Contacten leggen met nieuwe prospecten.
 • Kennisgedreven netwerken om inzichten te verwerven en de eigen expertise aan te bieden.
 • Leveranciers en andere creatieven met complementaire vaardigheden ontdekken.
 • De enorme onderlinge collegialiteit bij creatives bewaren en stimuleren.
 • Geïnspireerd blijven en hierdoor een positieve impact op de maatschappij maken.

Prospectie en kennisdeling vormen de grootste prioriteit voor de Antwerpse creatieve sector. Er is nog steeds een hoge nood aan contacten leggen met nieuwe klanten, naast de opbouw van professionele relaties met traditionele bedrijven buiten onze sector. Bovendien bleek ook dat een wisselwerking rond kennisdeling essentieel is. Creatives willen hun expertise niet enkel delen met concullega’s, maar willen aan hen ook vragen kunnen stellen. Belangrijke thema’s hier zijn leiderschap, businessmodellen, upscaling, boekhoudkundige vragen en specifieke vakkennis.

Image
Focus APBC

Uit de bevraging kwamen we niet enkel tot de vijf bovenstaande prioriteiten. Ook deze aandachtspunten zullen we zo goed mogelijk meenemen in onze werking:

 • Netwerkverbreding, nieuwe connecties en diversiteit stimuleren. 
 • Meer wegstappen van het ons-kent-onsgevoel.
 • Grotere bureaus integreren: onze community bestaat uit meer dan enkel freelancers of starters.
 • Gemeenschappelijke positionering: een gezamenlijk verhaal schrijven en actief promoten.
 • Meer bottom-up werken. De community weet als geen ander hoe de sector aanvoelt: hier ligt de sleutel tot oplossingen.

 

“We moeten onze community nog meer bijstaan om nieuwe contacten te leggen en te prospecteren. En we willen hen ook doen samensmelten in kennisgedreven netwerken met concullega’s.”
Thijs De Ceuster - ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.
Image
APBC Rol

De toekomst voor en door ANTWERP. POWERED BY CREATIVES.

Wat deze bevraging nog bood? Een spiegel voor onszelf. Onze communityleden zien ons als een verbinder, katalysator en inspirerende factor. Wij moeten op een duidelijke manier inzichten bieden rond diverse expertises, terwijl we ongedwongen connecties moeten verzorgen binnen en buiten de Antwerpse creatieve sector.

Het is overduidelijk: deze bevraging biedt ons een startpunt voor een nieuwe aanpak. Ons platform zal de nuances in het netwerkgegeven verder uitspitten, zodat we onze werking helemaal bijsturen naar de noden van de community. Meer samenwerkingen, meer hulp bij prospecties en meer kennisdeling: dat zijn onze goede voornemens voor 2022, naast de ambitie om een echte bottom-uporganisatie te worden. Op naar een jaar vol nieuwe connecties en bruisende concepten!