Bouwen op externe professionals

Oxypoint: van frisse wind in zuurstoftherapie tot digitalisatie van ademhalingszorg

Creatieve experten bieden dankzij hun brede waaier aan expertises en invalshoeken altijd een opvallende meerwaarde voor elk bedrijf. Ook voor kleine bedrijven zijn externe professionals of creatieve freelancers een wenselijke aanvulling. Het verhaal van het medtech-bedrijf Oxypoint is een toonvoorbeeld van dit type synergetische samenwerkingen.

Image
Oxypoint

Oxypoint is een bedrijf in medische technologie (medtech) en ontstond als spin-off van de Universiteit Antwerpen. Volgens Philip Hendrickx, COO en mede-oprichter, begon het allemaal met de drang om de wereld van de zuurstoftherapie te revolutionaliseren. “Er ligt een probleem bij de klassieke zuurstofflowmeter, die voor vele toepassingen eigenlijk achterhaald is. Deze bezorgt een strakke, constante stroom aan zuurstof via een slangetje in de neus. Die toevoer is zeer koud en droog, waardoor de luchtwegen enorm uitdrogen en kwetsbaar worden. De gekende gevolgen zijn dan ook niet min: irritatie en gevoeligheid zorgen ervoor dat de patiënt maar al te vaak het slangetje uit de neus haalt. Doen ze dit niet, dan krijgen ze soms pijnlijke korstjes, hoofdpijn of zelfs bloedneuzen: verre van comfortabel dus.

Oxypoint wil pionieren in de verzameling en analyse van ademhalingsdata.

Philip Hendrickx, COO Oxypoint

Slim en efficiënt

Oxypoint bedacht hierop een innovatieve zuurstofflowmeter: de O2COMFORT. “Hiermee bieden we, naast de klassieke manier, ook nog een tweede type zuurstoftoevoer aan. Via de efficiënte comfortmodus geeft de O2COMFORT enkel een kleine hoeveelheid zuurstof wanneer de patiënt inademt. Dit heeft geen impact op de kwaliteit van de zuurstoftherapie, maar verhoogt wel het comfort voor de patiënt en verspilt bovendien minder medische zuurstof. We waren enorm benieuwd naar de gebruikservaringen en leerden zo dat men veel te weinig rekening houdt met de ademhaling van de patiënten.

Ademhaling is één van de belangrijkste indicatoren van het welzijn van patiënten, dus groeide onze ambitie om het een centrale rol te geven in de zorgverlening. Zo kwamen we op het idee om ademhalingsgegevens te beginnen digitaliseren en analyseren. Deze basis geeft meer inzicht over de toestand van de patiënten, wat leidt tot efficiëntere zorgbeslissingen. Oxypoint ontwikkelt de oplossingen van de toekomst, dankzij innovatieve technieken die vitale parameters opvolgen en aan elkaar linken. Zo bouwen we een dienstverlening op waarbij ademhaling centraal staat in het zorgbeleid.”

Image
O2MATE

Van thesis tot schepper

“Bij Oxypoint vertrekt alles vanuit de ideeën van het kleine kernteam”, vertelt inhouse-productontwikkelaar Cedric van Steenkist. “Voor de concrete uitwerking gaan we vaak een samenwerking aan met externe partijen. Zo is de link met de Universiteit Antwerpen (UA) voor ons erg belangrijk: elk jaar krijgt een masterstudent Productontwikkeling carte blanche om voor ons een progressieve thesis uit te werken, helemaal in lijn met onze bedrijfsfilosofie. Zo kwam ik hier trouwens ook terecht.” Philip vult aan: “Cedric is te bescheiden: hij maakte zichzelf van bij het begin onmisbaar. Hij dacht in zijn thesis zo ver vooruit dat we subsidies zijn gaan zoeken om hem tot een vaste waarde van het team te maken. Met resultaat: Cedric is dan ook de geestelijke vader van ons nieuwste product, de innovatieve O2MATE.”

“Elk jaar geven we carte blanche aan een masterstudent Productontwikkeling om een progressieve thesis uit te werken in lijn met onze bedrijfsfilosofie. Enorm verhelderend!”

Cedric Van Steenkiste, productontwikkelaar Oxypoint

Hecht netwerk

Philip gaat verder: “Cedric kan zichzelf niet opsplitsen, hoe graag hij het soms zou willen. We vullen zijn expertise aan met specialisaties die we niet meteen in huis hebben. Netwerken in de hechte ondernemingsscene in Antwerpen is daarbij essentieel. Je voelt dit ecosysteem echt broeien wanneer je externe expertise zoekt: mensen verwijzen elkaar graag door. Op die manier ontstaat een organische band tussen creatieve professionals en innovatieve bedrijven, want je doet zelf ook moeite om hen door te verwijzen. Zelf zochten we onder meer naar partners met een hoge specialisatiegraad in productie, artificiële intelligentie (AI), software, datacommunicatie en -analyse. Voxdale hielp ons bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de opzetstukjes voor de neusbril,

terwijl we de AI toevertrouwen aan het Gentse Yazzoom en alles rond octrooiaanvragen regelen met DenK-IP uit Boortmeerbeek. Tot slot bedenken we de merk- en communicatiestrategie samen met het Antwerpse bureau Reputations.” Cedric vult aan: “als klein multidisciplinair team werken we zo samen met een brede waaier aan externe partijen. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat ik me kan focussen op wat ik graag doe: producten zoals de O2MATE ontwikkelen. Ik bedenk concepten en functionaliteiten, werk deze uit met partners en valideer de mogelijkheden, zowel intern als extern. Aan de hand van al deze informatie maak ik dan een betrouwbare design briefing voor de verdere uitwerking.”

Image
O2MATE schets
“Oxypoint is in feite de Droomfabriek. Daarna realiseren we de uitwerking vaak in samenwerking met externe partijen.”

Cedric Van Steenkiste, productontwikkelaar Oxypoint

O2MATE: een revolutie

De ontwikkeling van de O2MATE vloeide logisch voor uit de filosofie van Oxypoint. “Bij ons ligt de basis bij de ademhaling van de patiënt”, benadrukt Philip nogmaals. “De ademfrequentie is namelijk één van de zes vitale parameters die het verplegend personeel minstens driemaal per dag opmeet bij een patiënt, om de algemene gezondheidstoestand te beoordelen. De berekening van deze frequentie verloopt nu nog manueel. Eerst telt de verpleger twintig seconden lang de borstkasbeweging van de patiënt, waarna hij of zij dat getal omzet naar het aantal ademhalingen per minuut. Dit proces wilden we een pak efficiënter en nauwkeuriger maken. Onze O2MATE registreert de ademhaling van de patiënt meteen digitaal. Alle gegevens gaan bovendien ook automatisch naar het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Zo volgen artsen en verplegers de toestand op de voet, via gepersonaliseerde dashboards in het softwareplatform.

Bovendien zijn de datastromen continu, waardoor patronen en trendevoluties meteen in het oog springen. Daarnaast kan de O2MATE zich met de bluetoothverbinding ook aan externe wearables en sensoren linken. Dankzij de brede uitrol van (medische) Internet of Things-toepassingen (IoT) kan de O2MATE op deze manier zelfs als datahub dienen om ook tal van andere vitale patiëntengegevens te registreren. Dit maakt de O2MATE tot een echte smart patient companion: de onmisbare schakel in de opvolging van patiëntparameters. Qua innovatieve kernprincipes bouwt dit toestel voort op de O2COMFORT: het dient dus ook slimme zuurstoftherapie toe. Tot slot zorgen we voor een futureproof product: door plugins beschikbaar te stellen, kunnen we de O2MATE eenvoudig upgraden met nieuwe functionaliteiten. Zo hanteren we een intelligent en origineel businessmodel: een win-win voor zowel de zorginstellingen als Oxypoint.”

Image
O2MATE Full
“Door continu te netwerken, investeer je tijd in de andere partij en help je waar je kan. Zo ontstaat een sterke, organische band.”
Philip Hendrickx, COO Oxypoint

Toekomst

De O2MATE is inmiddels CE-gekeurd en ook bijna klaar om in serie te produceren. In de tweede helft van 2021 plant Oxypoint met de eerste batch O2MATE-toestellen een reeks klinische studies en testfases in ziekenhuizen. Ondertussen sleutelt het bedrijf in nauwe samenwerking met de eindgebruikers verder: zo stelt het extra functionaliteiten en upgrademogelijkheden op punt. In dat opzicht bereidt één van de Oxypoint-teamleden zich in 2021 zelfs voor op een doctoraat in de vorm van een Baekeland-mandaat, om het potentieel en mogelijke toepassingen van digitale ademhalingsgegevens verder uit te spitten. Hierop zal Oxypoint nieuwe, slimme algoritmes toepassen om accurate suggesties en voorspellingen te maken: helemaal op maat van patiënt, verpleging en arts. Zo zal hun O2MATE in de toekomst nog dichter bij de patiënt staan.


Het team van Oxypoint werkt dankzij de brede waaier aan externe specialisten aan een revolutionaire zorgtoepassing, waarmee het de voordelen aantoont van samenwerkingen tussen Vlaamse ondernemingen en creatieve professionals. Net als ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. is Oxypoint rotsvast overtuigd van de meerwaarde van het brede netwerk van externe creatives .

Wil je weten wat een creatieve professional voor jouw bedrijf kan betekenen? Nood aan een gesprek met een externe designer of ontwikkelaar? Contacteer ons.

Meer lezen over Oxypoint? Bezoek hun website.