De Antwerpse creatieve sector: groeiend succes in cijfers.

De creatieve sector bloeit in de provincie Antwerpen, dat wist u al langer. Een nieuwe studie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid brengt dat succes nu ook in kaart. Maar wat zijn daarvan de meest opmerkelijke resultaten?

Image
De cijfers van de creatieve economie

Antwerpen: de meest creatieve regio

Uit de absolute cijfers blijkt dat de creatieve sector zich vooral in Antwerpen enorm ontwikkeld heeft. Zo kent de provincie Antwerpen het grootst aantal werkzame voltijdsequivalenten of vte’s in de creatieve sector (55.673), gevolgd door Oost-Vlaanderen (36.937) en Vlaams-Brabant (31.609). Qua centrumsteden is ook hier Antwerpen de koploper met 16.933 vte’s, gevolgd door Gent (6962) en Mechelen (3702).

Werkgelegenheid in versnelling

‘Werkzame vte’s is de optelsom van alle werknemers en zelfstandigen, omgerekend naar het voltijdsequivalent We zien duidelijk dat het goed gaat met de werkgelegenheid in de creatieve sector, met Antwerpen én Mechelen in de top-3 van centrumsteden met het hoogste aantal werkzame vte’s. Ook Turnhout, de derde Antwerpse centrumstad, blijft groeien naar bijna dubbel zoveel zelfstandigen.

Image
Zelfstandigen in creatieve sector

Omzet en toegevoegde waarde

In heel Vlaanderen realiseert de creatieve sector net geen 80 miljard euro omzet. Daarvan neemt de provincie Antwerpen met zo’n 42 miljard een enorm aandeel voor zijn rekening.
In toegevoegde waarde is Antwerpen goed voor 4,3 miljard van de 12,5 miljard euro voor heel Vlaanderen.

Image
Omzet creatieve sector
“In toegevoegde waarde is Antwerpen goed voor 4,3 miljard van de 12,5 miljard euro voor heel Vlaanderen”

Zelfstandigen per sector

Bijna in elke sector verdubbelt het aantal zelfstandigen ten opzichte van 2009. De grootste stijgers zijn design, gevolgd door communicatie, pr en reclame en architectuur.

Image
Zelfstandigen in niche sectoren
“Bijna in elke sector verdubbelt het aantal zelfstandigen ten opzichte van 2009”

Werkzame vte’s per sector

Het aantal werkzame vte’s steeg tussen 2009 en 2016 in elke sector, behalve bij digitale en gedrukte media.

Image
werkzame vte's per nichesector

Werkgevers per sector

Het aantal werkgevers daalde in dezelfde periode licht in de provincie Antwerpen, ook in sectoren waar het aantal werknemers toenam. Dat wijst op een schaalvergroting bij de individuele creatieve bedrijven.

Image
werkgevers per nichesector

Algemene trend in Vlaanderen van 2009-2016

  • In 2016 (meest recent beschikbare cijfers) was de creatieve sector goed voor 171.265 werkzame vte’s. De sector vertegenwoordigt daarmee 6,30% van het totaal aantal werkzame vte’s in Vlaanderen. 49.468 zijn actief als zelfstandige (op basis van rechtsvorm). Dat is 10,45% van het totaal aantal zelfstandigen in Vlaanderen.
  • De creatieve sector genereert 5,60% (12,5 miljard euro) van de bruto toegevoegde waarde van Vlaanderen en 13,39% (78,8 miljard euro) van de totale omzet van Vlaanderen.
“Creatief werk heeft een sterk multiplicatoreffect dat zich laat voelen in de brede industrie”

Over de cijfers

Om tot deze statistieken te komen, verzamelde het departement Economie, Wetenschap en Innovatie data uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Toch zijn deze cijfers steeds een onderschatting. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met interimwerk, zelfstandigen in bijberoep, vrijwilligers of creatieven die in-house werken bij organisaties in andere sectoren. Creatief werk heeft een sterk multiplicatoreffect dat zijn stempel drukt over een bredere industrie en de algemene trend is overduidelijk: de creatieve sector doet het steeds beter.

 

Meer lezen over deze resultaten? Alle gedetailleerde informatie is te vinden op de website over de creatieve sector.