The Interview met Taha Riani van Allyens

Over diversiteit en inclusieve communicatie

In een steeds diverser wordende maatschappij biedt inclusiviteit meer kansen dan ooit. Het Antwerpse communicatiebureau Allyens zet daar in het bijzonder op in en wil de kloof tussen de veranderende samenleving en de achterophinkende inclusieve marketing en communicatie verkleinen. Taha Riani is een van de oprichters en managing partner. In 2018 stond hij als belangrijke jonge vernieuwer op de Forbes 30 Under 30 list.

Image
Taha Riani

PARTNER STORY

De inhoud van dit artikel werd met toestemming beknopt overgenomen van onze partner Flanders DC. Lees het volledige artikel en luister naar de podcast via deze link.

Vanwaar komt de naam Allyens?

Die kwam van onze eerste headline die eigenlijk ‘From Alien to Ally’ was. Van alien tot bondgenoot dus. En dat is de visie die we nog altijd meenemen in ons verhaal. Bepaalde doelgroepen binnen de samenleving die als aliens aanzien worden, zien wij als bondgenoten voor zowel merken als organisaties.

Image
Taha Riani, Creatives Voices Conference

Waar loopt het bij de bedrijven en organisaties vaak mis?

De intenties zijn altijd goed. Maar het komt erop aan het juiste te doen. Een groot struikelblok voor bedrijven is het beperken van diversiteit tot één bepaald aspect. Daardoor vernauwt de definitie van diversiteit en begin je onrechtstreeks net wél te discrimineren. 

Diversiteit is een heel breed begrip. Gender, etniciteit, seksualiteit, de socio-economische achtergrond,… het hoort er allemaal bij. Wij richten ons niet op specifieke doelgroepen of achtergronden. Dat toch doen, kan een averechts effect hebben, weg van inclusiviteit.

Zo gaf ik een tijdje terug een presentatie over diversiteit en inclusie, en iemand vulde na afloop een nul in op het evaluatieformulier. Ik schrok daarvan, dus ben ik gaan navragen waar het voor die persoon was misgelopen tijdens de presentatie. En die zei: “Je hebt het de hele tijd over diversiteit, etniciteit, gender,… maar je had het geen enkel moment over mensen met een beperking.”

En toen besefte ik dat zélfs wanneer je actief inzet op diversiteit, je onrechtstreeks toch kan discrimineren.
Taha Riani

Daarom focussen we altijd op inclusiviteit. 

Een bekende uitspraak is: “Diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje. Inclusie is uitgenodigd worden om mee te dansen op dat feestje.” Inclusie gaat dus nog een stap verder. 

We merken dat heel wat organisaties en bedrijven zelf het initiatief nemen om inclusiviteit te omarmen, maar niet weten hoe ze hun communicatie inclusiever kunnen maken. En dan komen wij op het toneel. In de afgelopen vijf jaar hebben we kunnen samenwerken met grote klanten zoals Johnson & Johnson en Unilever. Dat toont aan dat er een grote vraag is om succesvol in te zetten op diversiteit en inclusie.

 

Getriggerd om het volledige interview te lezen?

De inhoud van dit artikel werd met toestemming beknopt overgenomen van onze partner Flanders DC. Lees het volledige artikel en luister naar de podcast via deze link.