Status: online

Dankzij de coronacrisis breekt de digitale revolutie nu echt helemaal open

Dat de Antwerpse creatieve sector zich vlot heroriënteert, is een understatement van formaat. Uit onze vorige stories bleek dat verschillende ondernemers en freelancers de voorbije weken allianties sloten. Een golf van creativiteitsshifts is maar een van de opmerkelijke gevolgen van de coronacrisis. Innovatiebureau Kunigi focust zich nu helemaal op nieuwe online innovatietechnieken om creatieve ondernemers en klassieke bedrijven te inspireren en te wapenen in deze uitdagende economische periode.

Image
Brainstorm

Kunigi is een innovatiebureau dat mee door creative director Matthijs De Block werd opgericht: “Als hoofddoel smijt Kunigi zich op de begeleiding van zowel kleine als grotere bedrijven om hen beter te laten omgaan met veranderingen in de markt. Dat kan gaan over digitale nieuwigheden, maar evengoed over nieuwe reguleringen of zelfs over een markt die gedisrupteerd wordt door een nieuw businessmodel. Ons kernteam bestaat uit vier complementaire profielen, met uitgebreide creatieve, technische en zakelijke ervaring. Met een combinatie van verschillende expertises begeleiden we innovatieprocessen met een optimale balans van strategisch inzicht en creatieve inspiratie. Naast het kernteam werken we samen met experten die we inzetten volgens het type case. Via workshops, bootcamps en implementatietrajecten denken we met bedrijven mee over nieuwe toepassingen, spin-offs en zelfs mogelijke franchises. Dankzij onze uitgebreide ervaring met verschillende methodieken brengen we nieuwe opportuniteiten voor bedrijven in stelling. Ideeën en services zijn er in overvloed, maar ze moeten uiteindelijk wel realistisch en rendabel zijn: we laten innovaties op natuurlijke wijze evolueren om ze daarna kwalitatief in de markt toe te passen.”

Image
Kunigi Matthijs
Dankzij de coronacrisis krijgt de digitale wereld een voortrekkersrol: we moeten zorgen voor een positieve weerslag op onze samenleving
Matthijs De Block, Kunigi

Offline is passé

De algemene creativiteitsshift is ook bij Kunigi te merken. “Social distancing? Dat vraagt vanzelfsprekend voor minder offlinewerk. Onze workshops faciliteerden we op kantoor of bij de klant, wat nu niet toegestaan is. Door de coronacrisis is de economie van dag op nacht omgeslagen, waardoor we nu de kans kregen om onze online workshops en brainstorms te optimaliseren. Via ANTWERP. POWERED BY CREATIVES liepen al enkele pilootsessies van zogenaamde crisissprints. Dit type brainstorm ontwikkelden we specifiek om bedrijven te helpen omgaan met crisissituaties zoals een pandemie, maar het kan ook gebruikt worden om in allerlei situaties snel een probleem te kaderen en oplossingen en vervolgstappen te bedenken.

Met de virtuele vergaderruimtes van Zoom en de online samenwerkingstool Miro breng je alle deelnemers auditief en visueel samen op één groot whiteboard. Om voor onze verschillende klanten oplossingen te bieden, hebben we meerdere types brainstorms getest zodat we onze expertise in online faciliteren en innovatie ook na de coronacrisis kunnen blijven toepassen. Want één ding is zeker: dankzij de coronacrisis kreeg de digitale wereld een voortrekkersrol en we moeten zorgen voor een positieve weerslag op onze samenleving.”

Dankzij de coronacrisis deden we nog een coöperatie met een bedrijf uit Singapore: dat hielden we enkele maanden geleden gewoon niet voor mogelijk
Matthijs De Block, Kunigi
Image
Bootcamp offline

Geen brug is te ver

“Het grote voordeel van al dat online werken? Dichtbij of veraf maakt geen verschil meer! Dankzij de coronacrisis wordt internationaal brainstormen nog makkelijker: we deden een coöperatie met een bedrijf uit Singapore, dat hielden we enkele maanden geleden gewoon niet voor mogelijk. Het is een must voor bedrijven om te digitaliseren: hun product of service moeten ze in de nieuwe maatschappelijke context kunnen toepassen. We verwachten dan ook geen afname van interactieve workshops na deze crisis. Net daarom werken we verschillende formats uit naast de crisissprints. Zo bestaan er bijvoorbeeld ook de langere, meerdaagse online bootcamps: enorm intensief, maar uiterst verrijkend en inspirerend. Een creatief bad dat zich in je huiskamer nestelt.”

Een creatief bad dat zich in je huiskamer nestelt
Matthijs De Block, Kunigi

Maatwerk

Door hun jarenlange ervaring met offline sprints, weet Kunigi hoe het verschillende tools best combineert om online crisissprints en bootcamps te personaliseren op maat van de klant. “Deelnemers moeten wennen aan de digitale omgeving: visuele ondersteuning en stapsgewijze begeleiding is essentieel. Om de flow van de workshop of brainstorm op punt te houden moet je alle digitale hindernissen wegnemen.

Een deelnemer wil namelijk meteen aan de slag: de opzet van de workshop moet duidelijk zijn. Om het ritme te behouden volgt bovendien een tweede facilitator de hele brainstorm vanop de achtergrond als technische assistentie. En als de lockdown afgelopen is? Dan staan we klaar met een gestroomlijnd pakket originele brainstorms, interactieve workshops en innovatiebegeleiding.”

We verwachten geen afname van online brainstorms na deze crisis
Matthijs De Block, Kunigi

Op een moment waarbij sommige mensen de overvloed aan apps en digitale impulsen in vraag begonnen te stellen, zorgt de plotse coronacrisis voor een verhoogde nood aan nieuwe toepassingen. Wanneer de offlinewereld onbruikbaar wordt, moet je een equivalent zoeken in digitale alternatieven. Voor de klanten van Kunigi biedt deze switch heel wat perspectieven waardoor het bureau zelf met vernieuwende diensten antwoord kan geven op hun vragen. Enkel dankzij sterk creatief ondernemerschap kan een innovatiebureau als Kunigi zijn klanten helpen inspelen op de vele uitdagingen in het huidige economische klimaat.


Meer lezen over hoe de coronacrisis een creativiteitsshift in de hand werkt? Laat je inspireren door de vele Antwerpse initiatieven, of kom alles te weten over hoe Creatives tegen Corona onze maatschappij met beschermende kledij bijstaat.