De geboorte van een kwaliteits- en duurzaamheidslabel

Hasta La Vista Tiny Home & Ten Agency over circulair wonen

Cathy Camertijn van Hasta La Vista Tiny Home schreef zich begin 2022 in voor Build. Create. Innovate. Haar doel? Een kwaliteits- en duurzaamheidslabel ontwerpen voor haar passie: tiny homes. Tijdens het traject matchte ze met Yvette Plaisier en Jeroen Bruyndonckx van product development bureau Ten Agency.

Image
Hasta la vista en Ten agency

Met welke intentie schreef je je in voor Build. Create. Innovate.?

CATHY: “Ik richtte Hasta La Vista Tiny Home op in 2021. In de eerste plaats wil ik met mijn bedrijf de beweging van deze nieuwe levensstijl ondersteunen. In de tweede plaats wil ik duurzame woon- en zorgoplossingen mee vormgeven. Zo heb ik een zorgunit on wheels ontworpen. Daarnaast zet ik ook in op individuele casussen en projecten waarbinnen ik toekomstige bewoners coach om impactvolle keuzes te maken. Leven in een tiny house heeft een grote impact en tegelijk is het ook een kwalitatief leven. Die boodschap wil ik naar buiten brengen met een label. Daarom nam ik deel aan het innovatietraject.

Waarin lagen volgens Ten Agency de grootste uitdagingen voor Hasta La Vista Tiny Home?

YVETTE: “Veel mensen kijken argwanend naar tiny homes. Onterecht, want andere manieren van wonen zijn dringend nodig. Daarom hadden we ook veel interesse om mee te werken aan deze case rond circulariteit en sustainability. En aan een label dat op een inzichtelijke manier uitgebreide informatie geeft over de kwaliteit en duurzaamheid van Cathy’s product.”

JEROEN: “Ten Agency zat bovendien in het consortium voor het nieuwe gebouw van Kamp C, ‘t Centrum. We hadden dus al ervaring met onderzoek naar circulaire materialen en een gebouwenpaspoort. Dat kwam dit project alleen maar ten goede.”

Het label is eigenlijk een incentive om beter te gaan wonen en daar zien we toekomst in.
Jeroen

Hoe zijn jullie concreet te werk gegaan?

YVETTE: “Mijn focus lag op de business en het toekomstperspectief, terwijl Jeroen keek naar de technische kant van het verhaal. Concreet werkten we op digitale paspoorten, garantiebewijzen, hoe je impact verlagen en je bijdrage verhogen… Het was echt een cocreatie. Zo had Cathy al een lijst met belangrijke parameters voor het gebouwenpaspoort waar wij onze kennis dan aan toevoegden. We inspireerden elkaar op verschillende vlakken en vertaalden alles naar een model dat we visualiseerden.”

CATHY: “We werkten een model uit voor ‘kleiner en anders wonen’ met drie parameters: het productieproces van een tiny house, de impact op de omgeving en het individuele verhaal van de bewoner die de circulariteit kan blijven bevorderen. Dat model hebben we gevisualiseerd.”

Image
Het team aan het werk

JEROEN: “Vanuit dat model maakten we een rekenblad waarin je de milieu-impact van het productieproces van jouw tiny house kan bijhouden. Denk aan het energieverbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik, bomen… In datzelfde rekenblad verwerken we de levensstijl die alles weer in balans kan brengen: kleiner wonen, bomen bijplaatsen… Op die manier kan je zien welke inspanningen ervoor zorgen dat je binnen een bepaalde tijdspanne CO2-neutraal leeft. Het label is eigenlijk een incentive om beter te gaan wonen en daar zien we toekomst in.”

Wat is er zo vernieuwend aan?

CATHY: “Het is een dynamisch label, geen statisch, waarvan je zelf deel uitmaakt om het nog beter te doen, om nog meer impact te creëren.”

JEROEN: “Het verschil met de traditionele bouw is gigantisch groot. Daar is het klassieke gebouwenpaspoort een dood ding dat stof vergaart in de kast. Pas als je de woning laat afbreken of renoveren, komt het terug boven. Met dit label willen we het anders doen. Je wordt eigenaar van het gebouw én de data. Dat bestaat tot nu toe nog niet. Dat maakt het potentieel van dit label ook veel groter.”

Voor zo’n creatief proces heb je een sparringpartner nodig die luistert, je visie opentrekt en vertaalt naar een resultaat.
Cathy

Hoe kijk je terug op het traject, Cathy?

CATHY: “Ik ben superblij dat ik heb deelgenomen. Zonder dit traject had ik Ten Agency, Kamp C en hun netwerk nooit ontmoet. Voor zo’n creatief proces heb je een sparringpartner nodig die luistert, je visie opentrekt en vertaalt naar een resultaat. Het voelde ook fijn om gezien te worden als kleine ondernemer. Ik ben dankbaar voor deze ervaring, de match, de contacten en de knowhow die ik heb opgedaan. Dat heeft mijn zaak en mijn onderneming naar een hoger niveau getild. Mijn idee is nu gelanceerd en we doen verder!”

Image
Yvette, Cathy en Jeroen
We durven potten breken en de juiste vragen stellen. En omdat we het structureel aanpakken, mag je er zeker van zijn dat je landt.
Yvette

Wat was volgens jullie de meerwaarde van het innovatietraject?

JEROEN: “Blijf je binnen een bepaalde sector, dan blijf je in hetzelfde potje roeren. Terwijl er misschien een andere sector dit probleem al jaren geleden heeft opgelost. De meeste ideeën ontstaan sectoroverschrijdend. De meerwaarde van de creatieve sector is dat we zijn opgeleid om op een andere manier te denken. Om dingen in vraag te stellen. En we nemen geen genoegen met ‘omdat we dat altijd zo doen’.

YVETTE: “Als ontwerpbureau luisteren we naar je vraag en de reden erachter. We durven potten breken en de juiste vragen stellen. Dan pas boek je vooruitgang. En omdat we het structureel aanpakken, mag je er zeker van zijn dat je landt.”   

Broeit er net zoals bij Hasta La Vista Tiny Home een vernieuwend idee in je hoofd? Schrijf je in voor ons volgende innovatietraject!

Tekst: Studio Lima
Beeld: Marijke Beckers