Build. Create. Innovate.

De bouw- en creatieve sector slaan de handen in elkaar.

Image
BcI

Je bedrijf doen groeien gaat niet altijd vanzelf. Hoe kan jouw bedrijf omgaan met nieuwe digitale technologieën en bouwmethodes? Hoe spring jij op de kar van de energie- en klimaatdoelstellingen? Als je wel een zetje kan gebruiken bij het implenteren van nieuwe technologieën of duurzame initiatieven, is Build. Create. Innovate. misschien wel iets voor jou.

Met het Innovatietraject Build. Create. Innovate. bouwen Kamp C en ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. een brug tussen de bouwsector en de creative professionals. We matchen jouw bouwbedrijf aan een creatief bureau met de juiste expertise om jouw bedrijf die volgende stap te helpen maken.

Dit project heeft als doelstelling om Kempense bedrijven actief in de bouwsector te sensibiliseren over de nood aan duurzame innovatie en te ondersteunen bij het versterken of behouden van hun concurrentiële positie binnen een snel veranderend en steeds internationaler economisch klimaat. Via cross-sectorale samenwerking met creatieve experten stimuleren we nieuwe vormen van ondernemerschap of intrapreneurship.

Formule

Creatieve expertise geeft ondernemingen in de bouw een boost en helpt hen te excelleren, zich te onderscheiden van anderen en competitief te zijn en blijven in een globaliserende context.

Doordat ondernemers uit de creatieve sector niet verweven zijn met de bouwsector, zijn ze in de unieke positie om de status-quo uit te dagen.

Hiermee willen we

  • Bewustzijn creëren rond de meerwaarde van nieuwe ondernemingsvormen, waaronder co-creatie en cross-sectorale samenwerking
  • Regionale clustering versterken en het ecosysteem activeren
  • Een lange termijn impact genereren door concrete implementatie van innovatie te stimuleren en op weg te helpen 
     

Start volgende traject

Het volgende traject van Build. Create. Innovate. waarin bouwprofessionals aan de slag gaan met de creatieve sector start op 1 maart 2022.

Alle informatie over het traject vind je op de website van Kamp C.

Wil je graag deelnemen? Mail dan naar sarah.verbeeck@kampc.be.


Creatief bureau dat een rol wil spelen in deze trajecten?

Hier kan je meer informatie vinden en je aanmelden.


Dit project ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 107.489 euro. Daarnaast krijgt Kamp C van de provincie Antwerpen 23.535 euro cofinanciering.

Het Build. Create. Innovate. project heeft een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022.

Image
BCI